Blog / Citati

ДВА ЦИТАТА ЗА ДАНАС!!!

Latinica

„Моја визија само тренутно није свакоме појмљива. Али, слика она духовна, друга, када се пред људима укаже, остаће и моја. Наликоваће моја визија на чистачицу, која само паучину са најбитнијег скида.
– Какву сад паучину? Реци јасније, Анастасија, шта још хоћеш да створиш?
– Пред људима хоћу слику Бога да оживим. Његово велико провиђење да свакоме појмљивим учиним. Његова стремљења кроз Љубав, свако жив ће моћи да осети. Данас, у овом животу, срећним може постати човек. Деца сва данашњих људи живеће у Његовом Рају. Ја нисам сама. Ти ниси сам. Рај ће се појавити као заједничко Стварање.“

Стварање, 4. књига, страна 135

“ Најважније је, Владимире, то, да и данас свако може да изгради дом, собом Бога да осећа и живи у Рају. Један их трен само, на Земљи данас живуће људе, од Раја дели. Спознаја је у свакоме унутра. Када спознаји постулати не сметају… Тада, Владимире, погледај…

– Сад. Сад ћеш све разумети. И људи ће сви схватити, читаоци моји, твоји.
Они ће собом суштину земље установити, своје предодређење спознати. Сада, Владимире, ево, сад ћемо у мислима градити дом! И ти, и ја, и сви они. Уверавам те, веруј ми, мисао свакога повезаће се са мишљу Божијом. Ка рају ће се отворити двери…
…Заједно ћемо дом изградити са онима, који ће у будућности са твојим редовима записаним доћи у додир. У јединствену ће се људска мисао слити. Моћ Божија у људима постоји, да у стварност помишљено преточе. Неће само један дом на земљи бити. Све ће свако у тим домовима узмоћи да спозна. Сам ће моћи да осети и појми стремљења Божанског провиђења. Градићемо дом! Они, и ја, и ти!“

Стварање, 4.књига, страна 144

Ово је све што имам да кажем након јучерашњег сусрета!!!

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље

DVA CITATA ZA DANAS!!!

„Moja vizija samo trenutno nije svakome pojmljiva. Ali, slika ona duhovna, druga, kada se pred ljudima ukaže, ostaće i moja. Nalikovaće moja vizija na čistačicu, koja samo paučinu sa najbitnijeg skida.
– Kakvu sad paučinu? Reci jasnije, Anastasija, šta još hoćeš da stvoriš?
– Pred ljudima hoću sliku Boga da oživim. Njegovo veliko proviđenje da svakome pojmljivim učinim. Njegova stremljenja kroz Ljubav, svako živ će moći da oseti. Danas, u ovom životu, srećnim može postati čovek. Deca sva današnjih ljudi živeće u Njegovom Raju. Ja nisam sama. Ti nisi sam. Raj će se pojaviti kao zajedničko Stvaranje.“

Stvaranje, 4. knjiga, strana 135

“ Najvažnije je, Vladimire, to, da i danas svako može da izgradi dom, sobom Boga da oseća i živi u Raju. Jedan ih tren samo, na Zemlji danas živuće ljude, od Raja deli. Spoznaja je u svakome unutra. Kada spoznaji postulati ne smetaju… Tada, Vladimire, pogledaj…

– Sad. Sad ćeš sve razumeti. I ljudi će svi shvatiti, čitaoci moji, tvoji.
Oni će sobom suštinu zemlje ustanoviti, svoje predodređenje spoznati. Sada, Vladimire, evo, sad ćemo u mislima graditi dom! I ti, i ja, i svi oni. Uveravam te, veruj mi, misao svakoga povezaće se sa mišlju Božijom. Ka raju će se otvoriti dveri…
…Zajedno ćemo dom izgraditi sa onima, koji će u budućnosti sa tvojim redovima zapisanim doći u dodir. U jedinstvenu će se ljudska misao sliti. Moć Božija u ljudima postoji, da u stvarnost pomišljeno pretoče. Neće samo jedan dom na zemlji biti. Sve će svako u tim domovima uzmoći da spozna. Sam će moći da oseti i pojmi stremljenja Božanskog proviđenja. Gradićemo dom! Oni, i ja, i ti!“

Stvaranje, 4.knjiga, strana 144

Ovo je sve što imam da kažem nakon jučerašnjeg susreta!!!

Svako(m) dobro!!!
Danilo,
Hektar Zemlje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *