Blog / Citati

ЦИТАТ ЗА ДАНАС

Latinica

„Јер, човек данашњице је много тога вештачког створио. Али, све творевине његове, саме себе не могу да понове. Оне се ломе, труле, хабају, и постојану бригу над собом изискују. Велика већина људи Земље, у робове се творевинама сопственим претворила. Дела Божија сама себе могу да обнављају и живе у хармонији разноликости величанствене.

(Анастасија, 4.књига: Стварање, страна 109, превод Зоја Беголи)

Свако(м) добро!!!

Данило,

Хектар Земље

CITAT ZA DANAS

„Jer, čovek današnjice je mnogo toga veštačkog stvorio. Ali, sve tvorevine njegove, same sebe ne mogu da ponove. One se lome, trule, habaju, i postojanu brigu nad sobom iziskuju. Velika većina ljudi Zemlje, u robove se tvorevinama sopstvenim pretvorila. Dela Božija sama sebe mogu da obnavljaju i žive u harmoniji raznolikosti veličanstvene.

(Anastasija, 4.knjiga: Stvaranje, strana 109, prevod Zoja Begolli)

Svako(m) dobro!!!

Danilo,

Hektar Zemlje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *