Blog

Багујем на седмој књизи Анастасијиних мудрости…

( moj blog na wordpressu, post od 14.novembra 2020.)

Latinica

Можда зато што је сада животни тренутак за све нас у ком се оДкривају све тајне уз помоћ којих су владале Човеком тајне силе.

У овој књизи објашњење постоји на које су начине Човека постепено довели до стања у којем уопште немамо могућност промишљања. Не само да нам је брзина мисли веома спора, већ скоро да уопште не умемо да промишљамо и логиком закључујемо. Тренутак је да се пробудимо.

Багујем на седмој књизи Анастасијиних мудрости. Можда зато што су управо у њој разјашњене тајне захваљујући којима је било могуће Човека довести до оваквог стања где нам је брзина мисли веома мала, скоро да уопште промишљање и не постоји.

Али, како је Анаста закључила секунде пред ледником, и брзо брзо сваки цвет, сваку травку, сваку бубицу и животињицу помиловала погледом пуним љубави и тако им дала снагу да ојачају и расту, окренувши леђа леднику свесна његовог постојања и снаге опасности и управо зато намерно ојачавајући оно што жели да оснажи.

Тако је и уснула да се пробуди сада када се и сви ми будимо из дугог и дубоког сна, свесни управо снаге своје пажње, намере и мисли. И сада сви ми помажемо да оснажимо у нашој реалности оно што желимо да јесте, оно што желимо да живимо, макар за будућа поколења уколико сами не доживимо.

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило

Bagujem na sedmoj knjizi Anastasijinih mudrosti…

Možda zato što je sada životni trenutak za sve nas u kom se oDkrivaju sve tajne uz pomoć kojih su vladale Čovekom tajne sile.

U ovoj knjizi objašnjenje postoji na koje su načine Čoveka postepeno doveli do stanja u kojem uopšte nemamo mogućnost promišljanja. Ne samo da nam je brzina misli veoma spora, već skoro da uopšte ne umemo da promišljamo i logikom zaključujemo. Trenutak je da se probudimo.

Bagujem na sedmoj knjizi Anastasijinih mudrosti. Možda zato što su upravo u njoj razjašnjene tajne zahvaljujući kojima je bilo moguće Čoveka dovesti do ovakvog stanja gde nam je brzina misli veoma mala, skoro da uopšte promišljanje i ne postoji.

Ali, kako je Anasta zaključila sekunde pred lednikom, i brzo brzo svaki cvet, svaku travku, svaku bubicu i životinjicu pomilovala pogledom punim ljubavi i tako im dala snagu da ojačaju i rastu, okrenuvši leđa ledniku svesna njegovog postojanja i snage opasnosti i upravo zato namerno ojačavajući ono što želi da osnaži.

Tako je i usnula da se probudi sada kada se i svi mi budimo iz dugog i dubokog sna, svesni upravo snage svoje pažnje, namere i misli. I sada svi mi pomažemo da osnažimo u našoj realnosti ono što želimo da jeste, ono što želimo da živimo, makar za buduća pokolenja ukoliko sami ne doživimo.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *