Дневник живота

Latinica

Чекајући Наше Насеље Завичајних Имања, моја драга и ја на свом путу до свог Завичајног Пространства Љубави, купили смо кућу са јутром окућнице.

То ће сада бити наш Дом, наше Јутро Љубави. На овај начин сам само желео да вам се огласим, да појасним због чега ме овако дуго није било да се јавим.

Још увек смо у фази пресељења, а чим се заиста сместимо, почећу редовно да објављујем дневник живота и приказујем вам све оно што чинимо да Усавршимо Средину Живљења.

Корак по корак, од спознаје мудрости Анастасијиних у мом уму, Срцу и Души, прошавши време од шест година, ми смо, из стана у ком смо живели беЗ плаћања, кроз искорак у непознато одласком у подстанаре да бисмо имали бар мало баште испред куће у којој живимо, дошли до сопственог имања. Ту ћемо своју базу утврдити и одатле надаље ићи ка Насељу које Заједно Стварамо.

Осим жеље и намере, потребно је било и учинити корак по корак по зони ван соБственог комфора како бисмо до овде дошли. Показујемо животом својим, не речима само…

Dnevnik života

Čekajući Naše Naselje Zavičajnih Imanja, moja draga i ja na svom putu do svog Zavičajnog Prostranstva Ljubavi, kupili smo kuću sa jutrom okućnice.

To će sada biti naš Dom, naše Jutro Ljubavi. Na ovaj način sam samo želeo da vam se oglasim, da pojasnim zbog čega me ovako dugo nije bilo da se javim.

Još uvek smo u fazi preseljenja, a čim se zaista smestimo, počeću redovno da objavljujem dnevnik života i prikazujem vam sve ono što činimo da Usavršimo Sredinu Življenja.

Korak po korak, od spoznaje mudrosti Anastasijinih u mom umu, Srcu i Duši, prošavši vreme od šest godina, mi smo, iz stana u kom smo živeli beZ plaćanja, kroz iskorak u nepoznato odlaskom u podstanare da bismo imali bar malo bašte ispred kuće u kojoj živimo, došli do sopstvenog imanja. Tu ćemo svoju bazu utvrditi i odatle nadalje ići ka Naselju koje Zajedno Stvaramo.

Osim želje i namere, potrebno je bilo i učiniti korak po korak po zoni van soBstvenog komfora kako bismo do ovde došli. Pokazujemo životom svojim, ne rečima samo…