Blog

И, ево ме опет, чекам Сунце да изађе

Latinica

Kао и пре пет дана, на истом сам месту, погледом упртим кроз прозор дневне собе на позицију одакле очекујем Сунце да изађе. Али, сада имам много више информација. Сада знам скоро тачну позицију где очекујем да се пројави. ПреДходно сам видео звезде, а посебно ону једну која је и тада била, а и сада је управо изнад позиције на којој се Сунце појављује.

Ведро небо, плаветно, са подоста облачака чудне црвенкасто беле боје. Сада се још само та једна, најсјајнија звезда, налази на небу које ја са своје позиције могу да видим. Црвенкастонаранџасто сивкаста боја неба на месту где очекујем Сунце да изађе.

Напоменућу само да од 01.12.2020. када сам писао прошли пост чекајући Сунце да изађе, свако јутро сам такође чекао и дочекао Сунце да се појави. И појавило се, макар на само тих петнаестак минута док није зашло за први облак постављен буквално за пречник Сунца, изнад хоризонта који ја видим.

Веома сам радостан да свако јутро видим Сунце па иако тај дан буде облачан, мене радост држи читав дан, јер ујутру сам се са њим поздравио, намигнули смо један другоме, и свако је наставио свој пут.

Чекам и сада. Дочекаћу. Сада је на мом часовнику 06:34h.

06:44h Видим облак директно изнад позиције на којој очекујем Сунце да угледам. Облак је тренутно розе-црвене боје и светли. Закључујем да баш сада Сунце заиста излази, али га ја не видим са своје позиције јер на мом хоризонту се тамо налази брдашце које нас дели. Чекам да га угледам. Чекам да сам себи покажем да је моје закључивање исправно.

06:56h још не видим али чекам Сунце да угледам. Тренутно је облак који је био розе-црвен сада бело-жућкаст и јасно светли. У међувремену сам погледао информацију на Гуглу о времену изласка Сунца на мојој локацији. Пише 06:59h односно за три минута од сада. Па, ево, и ту ћу информацију управо проверити. Радује ме да је небо и даље светло плаве боје. Чекам.

Kод мене је 07:00h, још увек не видим Сунце али је зато управо светло црвено розе полукруг изнад те тачке неба обојен. Не умем да вам дочарам узбуђење у својим грудима управо сада док ишчекујем тренутак када ћу Га угледати. Са нестрпљењем, пријатним титрајима у грудима и помало одузетим ногама, чекам. Срећа да седим док чекам.

07:02х сад сам се загледао чекајући и не скидам поглед са позиције на којој ишчекујем да се пројави па нећу писати више ни реч до секунда када Га угледам. Боја полукруга је тренутно светло сиво наранџаста.

07:08h и ево гаааааааааааааа!!! Сија јарко наранџасто док веома брзо излази… радује Душу, Срце, тело. Волим Гаааааааа, волим Сунце, радост ми даје и снагу и вољу. Идеје навиру.

У 07:14h се Сунце комплетно појавило у мом погледу. Све до 07:37h сам био напољу и гледао Га. Радовала му се свака ћелија и сваки део сваке ћелије мога тела. Сунце мени много даје, снажи ме, храни ме енергијом својом. Сигуран сам да тако делује на сваког Човека који обрати пажњу на Њега.

Биће ово још један предиван светао дан.

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

I, evo me opet, čekam Sunce da izađe

Kao i pre pet dana, na istom sam mestu, pogledom uprtim kroz prozor dnevne sobe na poziciju odakle očekujem Sunce da izađe. Ali, sada imam mnogo više informacija. Sada znam skoro tačnu poziciju gde očekujem da se projavi. PreDhodno sam video zvezde, a posebno onu jednu koja je i tada bila, a i sada je upravo iznad pozicije na kojoj se Sunce pojavljuje.

Vedro nebo, plavetno, sa podosta oblačaka čudne crvenkasto bele boje. Sada se još samo ta jedna, najsjajnija zvezda, nalazi na nebu koje ja sa svoje pozicije mogu da vidim. Crvenkastonarandžasto sivkasta boja neba na mestu gde očekujem Sunce da izađe.

Napomenuću samo da od 01.12.2020. kada sam pisao prošli post čekajući Sunce da izađe, svako jutro sam takođe čekao i dočekao Sunce da se pojavi. I pojavilo se, makar na samo tih petnaestak minuta dok nije zašlo za prvi oblak postavljen bukvalno za prečnik Sunca, iznad horizonta koji ja vidim.

Veoma sam radostan da svako jutro vidim Sunce pa iako taj dan bude oblačan, mene radost drži čitav dan, jer ujutru sam se sa njim pozdravio, namignuli smo jedan drugome, i svako je nastavio svoj put.

Čekam i sada. Dočekaću. Sada je na mom časovniku 06:34h.

06:44h Vidim oblak direktno iznad pozicije na kojoj očekujem Sunce da ugledam. Oblak je trenutno roze-crvene boje i svetli. Zaključujem da baš sada Sunce zaista izlazi, ali ga ja ne vidim sa svoje pozicije jer na mom horizontu se tamo nalazi brdašce koje nas deli. Čekam da ga ugledam. Čekam da sam sebi pokažem da je moje zaključivanje ispravno.

06:56h još ne vidim ali čekam Sunce da ugledam. Trenutno je oblak koji je bio roze-crven sada belo-žućkast i jasno svetli. U međuvremenu sam pogledao informaciju na Guglu o vremenu izlaska Sunca na mojoj lokaciji. Piše 06:59h odnosno za tri minuta od sada. Pa, evo, i tu ću informaciju upravo proveriti. Raduje me da je nebo i dalje svetlo plave boje. Čekam.

Kod mene je 07:00, još uvek ne vidim Sunce ali je zato upravo svetlo crveno roze polukrug iznad te tačke neba obojen. Ne umem da vam dočaram uzbuđenje u svojim grudima upravo sada dok iščekujem trenutak kada ću Ga ugledati. Sa nestrpljenjem, prijatnim titrajima u grudima i pomalo oduzetim nogama, čekam. Sreća da sedim dok čekam.

07:02h sad sam se zagledao čekajući i ne skidam pogled sa pozicije na kojoj iščekujem da se projavi pa neću pisati više ni reč do sekunda kada Ga ugledam. Boja polukruga je trenutno svetlo sivo narandžasta.

07:08h i evo gaaaaaaaaaaaaaa!!! Sija jarko narandžasto dok veoma brzo izlazi… raduje Dušu, Srce, telo. Volim Gaaaaaaaa, volim Sunce, radost mi daje i snagu i volju. Ideje naviru.

U 07:14h se Sunce kompletno pojavilo u mom pogledu. Sve do 07:37h sam bio napolju i gledao Ga. Radovala mu se svaka ćelija i svaki deo svake ćelije moga tela. Sunce meni mnogo daje, snaži me, hrani me energijom svojom. Siguran sam da tako deluje na svakog Čoveka koji obrati pažnju na Njega.

Biće ovo još jedan predivan svetao dan.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *