Blog / Citati / O ishrani Čovekovoj

Kако је било могуће скрити од људи постојећи Божански начин исхране и тиме успорити мисао човекову…

( moj blog na wordpressu, još jedan post od 01.novembra 2020.)

Latinica

 

„… Треба скрити од људи постојећи Божански начин исхране. Приморати их да употребљавају храну која не убрзава, већ успорава мисао. То је најважнији услов. Онда ће започети ланчана реакција. Деградација схватања повући ће за собом мноштво чинилаца који утичу на брзину мисли. Сви људи у поређењу са нама (жрецима), биће мање вредни.

– Kако се може сакрити оно, што ставља на располагање свакоме Бог?

– Објавити да је неопходно захваљивати се Богу за пружено.

– Схватио сам. Помислио си чудовишно, али ненадмашно. Људи ће се сложити да се благодари Творцу и неће приметити у томе ништа лоше. Смислићемо ритуале, који ће одвући људе од непосредних творевина Божијих… Они ће бити уверени да захваљују Богу. Али, што више буду траћили време на благодарност, окупљајићи се око измишљених нама кипова, тим ће мање општити са сазданим Богом делима. Тиме ће се све више удаљавати од информације која долази непосредно од Бога. Добијаће информацију која долази од нас, али ће мислити да је тако хтео Бог. Њихова мисао ће поћи лажним путем. Повешћемо је на патворени пут.“

Мудрости Анастасијине, записане Владимиром Мегреом у књизи седмој на страни 55, преведене Зојом Беголи

Дуго сам размишљао и нисам могао да схватим и прихватим ове речи. Међутим, да ли ви волите да вам се ваша рођена деца захваљују за сваки комад хлеба, храну коју им дајете да би расли и развијали се?

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило

Kako je bilo moguće skriti od ljudi postojeći Božanski način ishrane i time usporiti misao čovekovu…

 

„… Treba skriti od ljudi postojeći Božanski način ishrane. Primorati ih da upotrebljavaju hranu koja ne ubrzava, već usporava misao. To je najvažniji uslov. Onda će započeti lančana reakcija. Degradacija shvatanja povući će za sobom mnoštvo činilaca koji utiču na brzinu misli. Svi ljudi u poređenju sa nama (žrecima), biće manje vredni.

– Kako se može sakriti ono, što stavlja na raspolaganje svakome Bog?

– Objaviti da je neophodno zahvaljivati se Bogu za pruženo.

– Shvatio sam. Pomislio si čudovišno, ali nenadmašno. Ljudi će se složiti da se blagodari Tvorcu i neće primetiti u tome ništa loše. Smislićemo rituale, koji će odvući ljude od neposrednih tvorevina Božijih… Oni će biti uvereni da zahvaljuju Bogu. Ali, što više budu traćili vreme na blagodarnost, okupljajići se oko izmišljenih nama kipova, tim će manje opštiti sa sazdanim Bogom delima. Time će se sve više udaljavati od informacije koja dolazi neposredno od Boga. Dobijaće informaciju koja dolazi od nas, ali će misliti da je tako hteo Bog. Njihova misao će poći lažnim putem. Povešćemo je na patvoreni put.“

Mudrosti Anastasijine, zapisane Vladimirom Megreom u knjizi sedmoj na strani 55, prevedene Zojom Begolli

Dugo sam razmišljao i nisam mogao da shvatim i prihvatim ove reči. Međutim, da li vi volite da vam se vaša rođena deca zahvaljuju za svaki komad hleba, hranu koju im dajete da bi rasli i razvijali se?

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *