Blog / O ishrani Čovekovoj / promišljanja

Зашто радимо?

Latinica


Зашто проводимо своје време радећи све и свашта и што волимо и што не волимо, јер заБога, то нам доноси новац који нам је преко потребан да бисмо живели?

 

Да ли ми стварно живимо захваљујући новцу?

 

Родили смо се без плаћања на ову планету коју зовемо Земља, и дишемо ваздух на тој планети без плаћања (мада, и то је већ сад дискутабилно, обзиром да сва хранљивост ваздуха који дишемо је скоро изгубљена, посебно у већим градовима, а и затрована). Без дисања ваздуха не можем да живимо. Ако у то сумњате, пробајте да зауставите дисање па да видите колико тако можете да издржите. 

 

Сунце нас обасјава и греје, без плаћања. Без Сунца за нас нема живота. Коме то још увек није јасно, нека се потруди што пре да о томе промисли и да послуша исконски свој осећај који се у њему пробуди када је Сунчан дан.

 

Вода коју пијемо и без које не можемо (не умемо) да живимо на овој планети још увек је доступна без плаћања. Говорим о правој, живој води која је још увек доступна на извору потока и река које још увек нису загађене. Једино што су извори тренутно све недоступнији, односно нису загађени још само они извори који су тешко доступни, али су доступни.

 

Жива је вода храна за Човека, иако нас томе тек нико није учио. Вода је жива када у себи има живот – промислимо сами о томе, не слушајући шта нам систем на ту тему говори. Промислимо и због чега су увели плаћање убијене воде коју су спаковали у вештачки створене флаше да би јој на тај начин још отрова додали а које тако уносивши у себе, наше тело мора приде да пречишћава. 

 

Промислимо куда идемо! И зашто? Ко нас је убедио и због какве користи да је овакав живот исправан? Ка чему стремимо као “цивилизација”? Да ли је наш пут у здравље или у ништавило.

 

Освестимо заједно за почетак, а онда нека свако по сопственој свести и савести промисли сам, куда иде овај свет у којем тренутно живимо?

 

Здравља Светлим Мислима Нашим!

Свако(м) добро!!!

Данило

Zašto radimo?

Zašto provodimo svoje vreme radeći sve i svašta i što volimo i što ne volimo, jer zaBoga, to nam donosi novac koji nam je preko potreban da bismo živeli?

Da li mi stvarno živimo zahvaljujući novcu?

Rodili smo se bez plaćanja na ovu planetu koju zovemo Zemlja, i dišemo vazduh na toj planeti bez plaćanja (mada, i to je već sad diskutabilno, obzirom da sva hranljivost vazduha koji dišemo je skoro izgubljena, posebno u većim gradovima, a i zatrovana). Bez disanja vazduha ne možem da živimo. Ako u to sumnjate, probajte da zaustavite disanje pa da vidite koliko tako možete da izdržite.

Sunce nas obasjava i greje, bez plaćanja. Bez Sunca za nas nema života. Kome to još uvek nije jasno, neka se potrudi što pre da o tome promisli i da posluša iskonski svoj osećaj koji se u njemu probudi kada je Sunčan dan.

Voda koju pijemo i bez koje ne možemo (ne umemo) da živimo na ovoj planeti još uvek je dostupna bez plaćanja. Govorim o pravoj, živoj vodi koja je još uvek dostupna na izvoru potoka i reka koje još uvek nisu zagađene. Jedino što su izvori trenutno sve nedostupniji, odnosno nisu zagađeni još samo oni izvori koji su teško dostupni, ali su dostupni.

Živa je voda hrana za Čoveka, iako nas tome tek niko nije učio. Voda je živa kada u sebi ima život – promislimo sami o tome, ne slušajući šta nam sistem na tu temu govori. Promislimo i zbog čega su uveli plaćanje ubijene vode koju su spakovali u veštački stvorene flaše da bi joj na taj način još otrova dodali a koje tako unosivši u sebe, naše telo mora pride da prečišćava.

Promislimo kuda idemo! I zašto? Ko nas je ubedio i zbog kakve koristi da je ovakav život ispravan? Ka čemu stremimo kao “civilizacija”? Da li je naš put u zdravlje ili u ništavilo.

Osvestimo zajedno za početak, a onda neka svako po sopstvenoj svesti i savesti promisli sam, kuda ide ovaj svet u kojem trenutno živimo?

 

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *