Blog

Живимо живот достојан Човека

( moj blog na wordpressu, post od 25.avgusta 2020.)

Latinica

Све око мене се радује. Сав живот посвуда је снажан, здрав, достојан, Добар, лак, опуштен, радостан, миран, унапређујућ.
Чистимо све што видимо, оздрављујемо све што је потребно, доприносимо бољитку свег живота посвуда. Сарађујемо и Заједнички са Богом Стварамо и радујемо се заједно посматрајући створено.
Постоји само пуноћа и Довољност свега што је за наше највеће Добро, и за највеће Добро свег живота посвуда.

Мисли су нам све брже и брже у Стварању све бољег и јаснијег живота. Унапређујемо Средину живљења на природан начин, највише од природе учећи и посматрајући је. А онда нам навиру све више и брже Нове идеје које са лакоћом у Стварност преображавамо.Свако од нас има у свом џепу Довољно динара за храну, смештај, одећу, обућу, топлоту/хладноћу, здравље, путовање, учење и креативан рад. Сваког дана, седмице, месеца, године, века, миленијума.

То је загарантовано сваком човеку на планети Земља.
Уколико жели, свако добија на доживотно коришћење свој хектар земље, са правом наслеђивања, без права продаје и без икаквог опорезивања свега што са тог хектара произведе уколико вишкове жели да прослеђује.
Уколико жели, свако може да допринесе Заједничкој добробити на начин на који уме, жели, може.

Слободан је свако да према соБственим интересовањима, способности, дела. Уколико је на свом хектару, то је природно стање човека.
Уколико је у граду, тада заједнички сви становници одређују колико је потребно да сваки човек допринесе за добробит свих у њему.
Чистимо свако иза себе све чему је чишћење потребно, ако је потребно. Свесни смо да користимо само и искључиво оно што је природом створено и у природи се лако и брзо разлаже на природан начин.

Решено је. Тако јесте.

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Свако(м) добро!!!

Данило

Živimo život dostojan Čoveka

Sve oko mene se raduje. Sav život posvuda je snažan, zdrav, dostojan, Dobar, lak, opušten, radostan, miran, unapređujuć.

Čistimo sve što vidimo, ozdravljujemo sve što je potrebno, doprinosimo boljitku sveg života posvuda. Sarađujemo i Zajednički sa Bogom Stvaramo i radujemo se zajedno posmatrajući stvoreno.
Postoji samo punoća i Dovoljnost svega što je za naše najveće Dobro, i za najveće Dobro sveg života posvuda.

Misli su nam sve brže i brže u Stvaranju sve boljeg i jasnijeg života. Unapređujemo Sredinu življenja na prirodan način, najviše od prirode učeći i posmatrajući je. A onda nam naviru sve više i brže Nove ideje koje sa lakoćom u Stvarnost preobražavamo.Svako od nas ima u svom džepu Dovoljno dinara za hranu, smeštaj, odeću, obuću, toplotu/hladnoću, zdravlje, putovanje, učenje i kreativan rad. Svakog dana, sedmice, meseca, godine, veka, milenijuma.

To je zagarantovano svakom čoveku na planeti Zemlja.
Ukoliko želi, svako dobija na doživotno korišćenje svoj hektar zemlje, sa pravom nasleđivanja, bez prava prodaje i bez ikakvog oporezivanja svega što sa tog hektara proizvede ukoliko viškove želi da prosleđuje.
Ukoliko želi, svako može da doprinese Zajedničkoj dobrobiti na način na koji ume, želi, može.

Slobodan je svako da prema soBstvenim interesovanjima, sposobnosti, dela. Ukoliko je na svom hektaru, to je prirodno stanje čoveka.
Ukoliko je u gradu, tada zajednički svi stanovnici određuju koliko je potrebno da svaki čovek doprinese za dobrobit svih u njemu.
Čistimo svako iza sebe sve čemu je čišćenje potrebno, ako je potrebno. Svesni smo da koristimo samo i isključivo ono što je prirodom stvoreno i u prirodi se lako i brzo razlaže na prirodan način.

Rešeno je. Tako jeste.

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Svako(m) dobro!!!

Danilo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *