Blog

ОВАКО СТВАРАМО…

Latinica

Не бих сада да попујем и правим се да све знам, само желим да са свима који ово читате поделим своје виђење и закључке до којих сам дошао у свом досадашњем животу.

Дакле, да почнем…

Али не од почетка, и не надугачко и нашироко…

Само ћу рећи суштину.

И ништа ново нећу рећи, јер сви смо до сада (бар они који су желели) већ негде прочитали или чули како све што нам се догађа јесте резултат онога о чему смо мислили раније…

Али,…

мислимо и плашећи се нечега,

усмеравајући пажњу на нешто што никако не желимо у свом животу а то се ипак оствари јер, како кажу, Универзум не познаје негацију. Универзум само манифестује оно о чему мислимо…

а да ли о томе мислимо са радошћу, страхом, љубављу или тугом, Универзуму је свеједно…

 

Зато ја себи дозвољавам само мисли о стварима и ситуацијама које желим у свом животу…

Не слушам и не гледам оно што не желим да ми се догађа…

Не дозвољавам никоме ко је у мојој близини да ишта негативно изговори, ако се ја о томе ишта питам, а ако не могу да на то утичем, јер у животу има и таквих ситуација, онда се, једноставно, ја склоним.

И, то је то. Сва мудрост овог света…за мене, наравно.

Много сам у Животу прочитао и слушао још и као дете. Са уживањем сам разговарао са бакама и декама, много старијим од себе. И данас то чиним.

Закључио сам да сви исто говоре, али свако на свој начин и себи својственим језиком. Суштина је иста, и ја сам за себе извукао закључак по којем сам почео да живим пре нешто више од 3 године. Све што ми се од тада до данас догађа у животу, могао бих бар у три књиге да ставим, када бих уопште хтео о томе да пишем.

Али, нећу. Сматрам да је свако од нас другачији и да свако од нас на свој начин живи и спознаје… Никоме не желим да попујем како треба и шта треба да ради у свом животу. И никада до сада нисам желео да причам о нечему што сам нисам пробао, зато сам пробао све што сам мислио да је добро за мене и до сада се нисам о томе изјашњавао. Нећу ни сад…

А цитатима из књига о Анастасији којима сам одушевљен јер у њима је суштина описана разумљивим језиком за свакога, а не као у Библији сакривеним значењем… писаћу надаље све више и чешће…

Благословени смо и преводом тих књига са Руског на наш језик предивном Зојом Беголи, једином која је те склопове речи могла са истом вибрацијом да преведе на наш језик, но она је за то и не знајући припремана годинама уназад учивши старословенски језик који је извор…

На многе светске језике је преведена Анастасија, али, на жалост, не са истом поруком и вибрацијом као извор… Зато се догађало и догађа исто што и са Библијом, све је у књизи, али не онако како је изворно написано, приближно јесте, али суштина се промашује…

 

Дајем себи за право да ово кажем јер довољно познајем Руски језик, да читам и осећам изворну књигу али је никада не бих умео нити покушао превести на наш језик, наравно.

Многи преводиоци Руског језика се нису усудили и не би ни могли то да учине са правом вибрацијом речи и реченица у књигама које нам откључавају дубоко сакривена сазнања која сви имамо у себи, са њима смо рођени…

Има и Руса који савршено говоре наш језик али никада нису ни помислили да их преведу, из истог разлога: Суштина не би остала у њима.

На жалост и са Енглеским се слично збива, а и њега довољно добро говорим и осећам, но сада ме то превише не оптерећује, са тим се Мегре бави…

Зашто вам то говорим? Зато што по нету још увек круже неки преводи књига који личе али нису ни налик ономе што у изворним књигама јесте написано.

Ја сам вам информацију пренео, а шта ћете Ви са њом да учините, то је апсолутно Ваша ствар.

 

Свако(м) добро!!!

Данило,

Хектар Земље

OVAKO STVARAMO…

Ne bih sada da popujem i pravim se da sve znam, samo želim da sa svima koji ovo čitate podelim svoje viđenje i zaključke do kojih sam došao u svom dosadašnjem životu.

Dakle, da počnem…

Ali ne od početka, i ne nadugačko i naširoko…

Samo ću reći suštinu.

I ništa novo neću reći, jer svi smo do sada (bar oni koji su želeli) već negde pročitali ili čuli kako sve što nam se događa jeste rezultat onoga o čemu smo mislili ranije…

Ali,…

mislimo i plašeći se nečega,

usmeravajući pažnju na nešto što nikako ne želimo u svom životu a to se ipak ostvari jer, kako kažu, Univerzum ne poznaje negaciju. Univerzum samo manifestuje ono o čemu mislimo…

a da li o tome mislimo sa radošću, strahom, ljubavlju ili tugom, Univerzumu je svejedno…

Zato ja sebi dozvoljavam samo misli o stvarima i situacijama koje želim u svom životu…

Ne slušam i ne gledam ono što ne želim da mi se događa…

Ne dozvoljavam nikome ko je u mojoj blizini da išta negativno izgovori, ako se ja o tome išta pitam, a ako ne mogu da na to utičem, jer u životu ima i takvih situacija, onda se, jednostavno, ja sklonim.

I, to je to. Sva mudrost ovog sveta…za mene, naravno.

Mnogo sam u Životu pročitao i slušao još i kao dete. Sa uživanjem sam razgovarao sa bakama i dekama, mnogo starijim od sebe. I danas to činim.

Zaključio sam da svi isto govore, ali svako na svoj način i sebi svojstvenim jezikom. Suština je ista, i ja sam za sebe izvukao zaključak po kojem sam počeo da živim pre nešto više od 3 godine. Sve što mi se od tada do danas događa u životu, mogao bih bar u tri knjige da stavim, kada bih uopšte hteo o tome da pišem.

Ali, neću. Smatram da je svako od nas drugačiji i da svako od nas na svoj način živi i spoznaje… Nikome ne želim da popujem kako treba i šta treba da radi u svom životu. I nikada do sada nisam želeo da pričam o nečemu što sam nisam probao, zato sam probao sve što sam mislio da je dobro za mene i do sada se nisam o tome izjašnjavao. Neću ni sad…

A citatima iz knjiga o Anastasiji kojima sam oduševljen jer u njima je suština opisana razumljivim jezikom za svakoga, a ne kao u Bibliji sakrivenim značenjem… pisaću nadalje sve više i češće…

Blagosloveni smo i prevodom tih knjiga sa Ruskog na naš jezik predivnom Zojom Begoli, jedinom koja je te sklopove reči mogla sa istom vibracijom da prevede na naš jezik, no ona je za to i ne znajući pripremana godinama unazad učivši staroslovenski jezik koji je izvor…

Na mnoge svetske jezike je prevedena Anastasija, ali, na žalost, ne sa istom porukom i vibracijom kao izvor… Zato se događalo i događa isto što i sa Biblijom, sve je u knjizi, ali ne onako kako je izvorno napisano, približno jeste, ali suština se promašuje…

Dajem sebi za pravo da ovo kažem jer dovoljno poznajem Ruski jezik, da čitam i osećam izvornu knjigu ali je nikada ne bih umeo niti pokušao prevesti na naš jezik, naravno.

Mnogi prevodioci Ruskog jezika se nisu usudili i ne bi ni mogli to da učine sa pravom vibracijom reči i rečenica u knjigama koje nam otključavaju duboko sakrivena saznanja koja svi imamo u sebi, sa njima smo rođeni…

Ima i Rusa koji savršeno govore naš jezik ali nikada nisu ni pomislili da ih prevedu, iz istog razloga: Suština ne bi ostala u njima.

Na žalost i sa Engleskim se slično zbiva, a i njega dovoljno dobro govorim i osećam, no sada me to previše ne opterećuje, sa tim se Megre bavi…

Zašto vam to govorim? Zato što po netu još uvek kruže neki prevodi knjiga koji liče ali nisu ni nalik onome što u izvornim knjigama jeste napisano.

Ja sam vam informaciju preneo, a šta ćete Vi sa njom da učinite, to je apsolutno Vaša stvar.

Svako(m) dobro!!!

Danilo,

Hektar Zemlje

One Comment

  1. Повратни пинг: Ovako stvaramo – Alternativa Informacije

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *