Ko smo mi?

Ovo je ujedno i naziv pete po redu knjige o Anastasiji, autora Vladimira Megrea.

Čitanjem ovih deset do sada napisanih i prevedenih knjiga došli smo do osvešćivanja želje da živimo svako na svom Zavičajnom Rodnom Porodičnom Imanju od po jednog hektara, a u susedstvu sa isto tako osvešćenim porodicama i pojedincima sa istim željama…

Na tu temu sam započeo pisanje bloga 25.07.2014. u nameri da pronađem one koji žele da Zajedno Stvorimo bar jedno za početak Naselje iz te vizije i da živimo u njemu…

Desilo se tako da nas trenurno ima preko 200 koji Zajedno Stvaramo!!! Iako svi govorimo jezik koji ostali razumeju, sa prostora smo svih tačaka bivše Juge, Balkana, a i šire od toga!!!

U prirodi nigde ne postoje granice pa ne vidim razlog da ih mi stvaramo!!!

Od izvorno moje želje da pronađem ostalih 99 pojedinaca ili porodica sa kojima želim da živim u susedstvu na ovakav način u Naselju koje Stvaramo, dogodilo se tokom protekle 3 godine da smo se okupili u mnogo većem broju i sa različitih fizičkih pozicija na kojima živimo trenutno iii želimo da živimo ubuduće.

Niko, posebno ne ja, nije to isplanirao, ali vođeni istom vizijom, mi smo se okupili i Zajedno Stvaramo!!! Za sada se ne delimo po Naseljima koje ćemo materijalizovati kada za to bude trenutak zreo. Udružujemo Misli, Znanja, Veštine, Ideje te na taj način Stvaramo i pre nego što se budemo razvrstavali ko fizički gde želi da živi i ko će mu/joj tačno biti sused!!!