Blog / Citati

ДЕФИНИЦИЈА СТАЊА ЧОВЕЧАНСТВА

Latinica

„…тај који куша плод, пре него што задовољи своју потребу, мора негде да ради, да би прво добио папириће – новац и исплатио цео, неким осмишљен ланац, који стоји између гране јабука и човека.
И друштво сматра да је ова појава нормална.

Намагарчено друштво не подозрева – некоме се баш јако прохтело да одвуче људе од истинског предодређења и да их приморава да се баве безсмислицама.

До таквог апсурда, људе су довели постепено. Брзо није било могуће. Ако би било брзо, онда би чак и богаљаст човек успо да увиди безумље дешавајућег.

Само замислите настраност околности: једног прекрасног дана, ви сте, као и обично, одлучили да са своје јабуке уберете плод. Коракнули сте са трема свога дома у правцу јабуке и угледали подужи ред људи.

– Ко си ти? – питате човека који стоји најближе вама.
– Продавац јабука – одговара човек.
– А иза тебе, ко су они? – настављате да се чудите, и зачујете одговор:
– Иза мене је човек, који довози јабуке у моју радњу, иза њега је онај који их бере са дрвета, а око сваког од нас видиш људе у чистим оделима – то су они који бележе, колико ће јабука проћи кроз наше руке.

– Ма шта вам је, јесте ли полудели, људи? – узрујавате се ви. – Зашто се бавите безсмисленим пословима? Ко ће вам хвала рећи за такву будалаштину?
Стиже вам одговор:
– Ти ћеш нам рећи хвала, свима ћеш нам платити, а за тај новац ћемо и себи, такође јабуке куповати.
– А где да вам нађем толики новац?
– Отиди код суседа, код крушке – тамо је место рачуновође слободно. Постани рачуновођа, добијаћеш новац, платићеш нама и јести јабуке, кад год пожелиш.“

Потпуни апсурд, рећи ћете, шизофренија.

Разуме се, апсурд, свакако шизофренија. А слично се управо нама и дешава…

Књига седма, „Енергија живота“, страна 65-66

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље

DEFINICIJA STANjA ČOVEČANSTVA

„…taj koji kuša plod, pre nego što zadovolji svoju potrebu, mora negde da radi, da bi prvo dobio papiriće – novac i isplatio ceo, nekim osmišljen lanac, koji stoji između grane jabuka i čoveka.
I društvo smatra da je ova pojava normalna.

Namagarčeno društvo ne podozreva – nekome se baš jako prohtelo da odvuče ljude od istinskog predodređenja i da ih primorava da se bave bezsmislicama.

Do takvog apsurda, ljude su doveli postepeno. Brzo nije bilo moguće. Ako bi bilo brzo, onda bi čak i bogaljast čovek uspo da uvidi bezumlje dešavajućeg.

Samo zamislite nastranost okolnosti: jednog prekrasnog dana, vi ste, kao i obično, odlučili da sa svoje jabuke uberete plod. Koraknuli ste sa trema svoga doma u pravcu jabuke i ugledali poduži red ljudi.

– Ko si ti? – pitate čoveka koji stoji najbliže vama.
– Prodavac jabuka – odgovara čovek.
– A iza tebe, ko su oni? – nastavljate da se čudite, i začujete odgovor:
– Iza mene je čovek, koji dovozi jabuke u moju radnju, iza njega je onaj koji ih bere sa drveta, a oko svakog od nas vidiš ljude u čistim odelima – to su oni koji beleže, koliko će jabuka proći kroz naše ruke.

– Ma šta vam je, jeste li poludeli, ljudi? – uzrujavate se vi. – Zašto se bavite bezsmislenim poslovima? Ko će vam hvala reći za takvu budalaštinu?
Stiže vam odgovor:
– Ti ćeš nam reći hvala, svima ćeš nam platiti, a za taj novac ćemo i sebi, takođe jabuke kupovati.
– A gde da vam nađem toliki novac?
– Otidi kod suseda, kod kruške – tamo je mesto računovođe slobodno. Postani računovođa, dobijaćeš novac, platićeš nama i jesti jabuke, kad god poželiš.“

Potpuni apsurd, reći ćete, šizofrenija.

Razume se, apsurd, svakako šizofrenija. A slično se upravo nama i dešava…

Knjiga sedma, „Energija života“, strana 65-66

Svako(m) dobro!!!
Danilo,
Hektar Zemlje

2 Comments

    1. Не знам о каквим рекламама причаш? Мени не искачу никакве рекламе? И никакве рекламе нисам ставио. Свако(м) добро!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *