Blog

Снага Јединства води ка Стварању

Latinica

Здравља Светлим Мислима Нашим!!!

Поздрав који ће тек добити на снази јер сликамо сада слику будућности која је почела…
Надахнути речима Анастасијиним које нам је донео Владимир Мегре, а предивна Наша Зоја Беголли превела на наш језик, све нас је више загледаних у ту слику коју стварамо.

Можете да не верујете, и ја сам био сумњичав, но показало ми се сасвим јасно да
СВИ ВИДИМО ИСТУ СЛИКУ…

Није то слика једног Насеља, то је слика много насеља која се налазе широм планете Земља а која сва одају ИСТУ СЛИКУ!!! РАЈ ЈЕ НА ЗЕМЉИ!!!

Да појасним онима који нису још увек читали књиге о Анастасији:

Једно Насеље јесте састављено од 100 породица или појединаца који свако живи на свом хектару, свом Завичајном Родном Породичном Имању, а суседи смо једни другима.
Повезани сличним начином размишљања чија је водиља:
Човек Све Може јер је саздан по Бићу Божијем!!!

То Насеље, (свако насеље) има своју школу где деца равноправно са одраслима учествују у процесу Спознаје…

Има свој Заједнички Дом, има све оно што се договоримо да желимо да Наше Насеље има!

Имамо јединствену прилику да од самог почетка окупљени у Заједничком Стварању, створимо из Темеља Нову Цивилизацију!

Начином промишљања и Усмеравањем Мисли на Добро, ми Добро и Стварамо!!!
Свако(м) добро!!!

Данило,

www.hektarzemlje.com

Snaga Jedinstva vodi ka Stvaranju

Zdravlja Svetlim Mislima Našim!!!

Pozdrav koji će tek dobiti na snazi jer slikamo sada sliku budućnosti koja je počela…
Nadahnuti rečima Anastasijinim koje nam je doneo Vladimir Megre, a predivna Naša Zoja Begolli prevela na naš jezik, sve nas je više zagledanih u tu sliku koju stvaramo.

Možete da ne verujete, i ja sam bio sumnjičav, no pokazalo mi se sasvim jasno da
SVI VIDIMO ISTU SLIKU…

Nije to slika jednog Naselja, to je slika mnogo naselja koja se nalaze širom planete Zemlja a koja sva odaju ISTU SLIKU!!! RAJ JE NA ZEMLJI!!!

Da pojasnim onima koji nisu još uvek čitali knjige o Anastasiji:

Jedno Naselje jeste sastavljeno od 100 porodica ili pojedinaca koji svako živi na svom hektaru, svom Zavičajnom Rodnom Porodičnom Imanju, a susedi smo jedni drugima.
Povezani sličnim načinom razmišljanja čija je vodilja:
Čovek Sve Može jer je sazdan po Biću Božijem!!!

To Naselje,  (svako naselje)  ima svoju školu gde deca ravnopravno sa odraslima učestvuju u procesu Spoznaje…

Ima svoj Zajednički Dom,  ima sve ono što se dogovorimo da želimo da Naše Naselje ima!

Imamo jedinstvenu priliku da od samog početka okupljeni u Zajedničkom Stvaranju,  stvorimo iz Temelja Novu Civilizaciju!

Načinom promišljanja i Usmeravanjem Misli na Dobro,  mi Dobro i Stvaramo!!!
Svako(m)  dobro!!!

Danilo,

www.hektarzemlje.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *