Blog

ВЛАСТ

Latinica

Власт се мења често. Само у последњих сто година људи су живели и под царем и под комунистима, и под влашћу неколико владара – демократа. Власт се мења, али се живот не побољшава. Зашто? Да ли на власт све време долазе лоши људи? Чисто сумњам. Пре ће бити да изграђен систем, било које политичаре дошавше на власт чини неспособним за рад, у смислу решавања питања стварног побољшања живота друштва…
… Као да гласамо за нормалне породичне људе, а добијамо у току њиховог рада, благо говорећи, чудне законске пројекте. Зашто? Можда, дошавши на власт, доспевају у други свет, изолован од народа? Стан у посланичкој кући, аутомобил са ротационим светлима, кабинет у који не улази народ, привилегије све могуће и испразна ужурбаност.
Дека Анастасијин је предложио занимљив пројекат закона за депутате. Сви они треба да добију земљу и да живе неизоставно у насељима изграђеним на тој земљи, са суседима из народа…

Уколико кандидат поседује своју малу Домовину – своје Завичајно имање…- и живи на њему међу…грађанима, од њега се може очекивати рад, усмерен на добробит тих грађана и велике Домовине.
То постаје јасно многим људима.

(стране 159 и 160, књига 8. Нова цивилизација)

Свако(м) добро!!!
Данило,
Хектар Земље

VLAST

Vlast se menja često. Samo u poslednjih sto godina ljudi su živeli i pod carem i pod komunistima, i pod vlašću nekoliko vladara – demokrata. Vlast se menja, ali se život ne poboljšava. Zašto? Da li na vlast sve vreme dolaze loši ljudi? Čisto sumnjam. Pre će biti da izgrađen sistem, bilo koje političare došavše na vlast čini nesposobnim za rad, u smislu rešavanja pitanja stvarnog poboljšanja života društva…
… Kao da glasamo za normalne porodične ljude, a dobijamo u toku njihovog rada, blago govoreći, čudne zakonske projekte. Zašto? Možda, došavši na vlast, dospevaju u drugi svet, izolovan od naroda? Stan u poslaničkoj kući, automobil sa rotacionim svetlima, kabinet u koji ne ulazi narod, privilegije sve moguće i isprazna užurbanost.
Deka Anastasijin je predložio zanimljiv projekat zakona za deputate. Svi oni treba da dobiju zemlju i da žive neizostavno u naseljima izgrađenim na toj zemlji, sa susedima iz naroda…

Ukoliko kandidat poseduje svoju malu Domovinu – svoje Zavičajno imanje…- i živi na njemu među…građanima, od njega se može očekivati rad, usmeren na dobrobit tih građana i velike Domovine.
To postaje jasno mnogim ljudima.

(strane 159 i 160, knjiga 8. Nova civilizacija)

Svako(m) dobro!!!
Danilo,
Hektar Zemlje

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *